FAQ


Czy mogę oddać wierzytelność do windykacji dwóm firmom jednocześnie?
Nie, umowy z firmami windykacyjnymi wykluczają taką możliwość i wpłynęłoby to także negatywnie na możliwość odzyskania wierzytelności od dłużnika.

Czy skupujecie wierzytelności z sądowym nakazem zapłaty?
Tak, jeśli została nadana klauzula wykonalności, a sprawa nie została skierowana do komornika.

Jakie dokumenty są niezbędne aby sprzedać wierzytelność?
Przede wszystkim dokument, z którego dana wierzytelność wynika, np. faktura VAT, nota odsetkowa czy sądowy nakaz zapłaty. Ponadto jeśli Klient jest w posiadaniu umowy handlowej z dłużnikiem, protokołu odbioru czy innych dokumentów to powinny one być przedstawione przy wykupie.

Kiedy wierzytelność jest wymagalna?
Termin zapłat wskazany jest na fakturze. Po jego przekroczeniu wierzytelność staje się wymagalna.

Co to jest wykup wierzytelności?
Wykup wierzytelności to przeniesienie wierzytelności wraz ze wszystkimi prawami z niej wynikającymi na nowego wierzyciela – firmę zajmującą się obrotem wierzytelności., która w ustalonym terminie dokonuje zapłaty za daną wierzytelność w wysokości 100% - wynagrodzenie. Dzięki temu Klient nie musi martwić się już o to, czy odzyska swoje środki od dłużnika.

Co to jest Faktoring? 
Faktoring to forma finansowania działalności firmy i polega ona na wykupie niewymagalnych wierzytelności przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę (faktora) od Klienta (faktoranta). Dzięki temu faktorant otrzymuje należności wynikające z faktur wcześniej niż wynosi termin ich płatności.
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:


Skontaktuj się z nami

Tel: 32/290 55 80 - 86
Fax: 32/265 05 22
broker@broker.katowice.plMateriały prasowe


STRONA GŁÓWNA   |    O NAS   |    FAKTORING   |    WIERZYTELNOŚCI   |    USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE   |    REKOMENDACJE   |    KARIERA   |    FAQ   |    KONTAKT